Plakat for arrangementet. Teksten er: Design & UX som politikkpåvirker, med Brage Baklien, H&K strategies

Design & UX som politikkpåvirker

Torsdag 15. desember samlet medlemmer av Directors Club og spesielt inviterte gjester fra bransjen til foredrag med Brage Baklien fra Hill & Knowlton.

Tema var Hvordan bør UX-bransjen jobbe med påvirkning? 

Brage ga oss først et lynkurs i hvordan lobbyarbeid foregår. Deretter delte han konkrete forslag tli gjennom hvordan vi bør organisere dette arbeidet.

30 designledere, akademikere, forskere, m.m. samlet seg på Styrerommet på Arkitektur- og designhøgskolen for å lære mer om hvordan politisk påvirkningsarbeid bør struktureres.

Derfor må UX investere i påvirkningsarbeid

I dag er arbeid med digital produktutvikling og tjenestedesign underlagt en mengde regler. Som bransje er vi i liten grad med og former slike regler. Derfor kan UX-bransjen lett fort havne i samme situasjon som reklamebransjen gjorde nå i høst, der nye regler ble innført uten at bransjen hadde involvert seg.

I dag deltar IxDA Oslo i UHR – Kunst, design og arkitektur. Vi har også et godt samarbeid med DOGA. Men det er i vår egen interesse å ha tettere dialog med myndighetene.

Siden UXEDU-konferansen (PDF) vår i 2014 har IxDA Oslo jobbet for å øke antall studieplasser. For å nå målene vi har satt, må vi lage en mer våre mål må vi rigge oss for direkte kontakt med parter som Kunnskapsdepartementet, Utdannings- og forskningskomiteen, og med miljøene som rådgir dem.

Men studieplasser er ikke alt. I dag må folk i UX-bransjen ha god kunnskap om bl.a. UU-krav, GDPR og personvern, Digital Markets Act, og mer. Hele tiden blir digitaliseringen viktigere, for virksomheter og for samfunnet. Altså vil omfanget av lover, forskrifter, krav og retningslinjer som rører arbeidet vårt vokse seg større i kommende tiår. Disse rammene må vi ha en mening om. Vi må påvirke dem slik vi mener er best.

Dette arbeidet starter nå, og vi har derfor invitert Brage Baklien fra Hill & Knowlton for å gi oss en første innføring i arbeidet som venter.

Om foredragsholderen

Brage Baklien har 16 års erfaring fra Stortinget og i regjeringsapparatet før han begynte i Hill & Knowlton. Han har bl.a. annet hatt hovedansvaret på rådgiversiden for de borgerlige budsjettforhandlingene på Stortinget. I Solberg-regjeringen var han statssekretær i Finansdepartementet i to omganger, og ett år i Samferdselsdepartementet.