Bilde av Husbankens designsystem presentasjon

Design Systems at Husbanken

Episode 2 :: Husbankens designsystem

I andre episode møter vi Ronny Siikaluoma og Maren Sjøtveit fra Husbanken, i samtale med Torstein Aas-Hansen fra Gjensidige.

I dette foredraget får du vite hvordan teamet i Husbanken:

  • knytter sammen stiler i Figma med kode i prod
  • automatiserer UU-testing med Cypress
  • velger farger med god kontrast
  • holder orden på stilene med linting
  • løser et viktig samfunnsoppdrag med hjelp av designsystemer

Maren og Ronny vil gi oss et innblikk i hvordan de skaper gode brukeropplevelser i en av Norges viktigste velferdsetater.

Episoden ble strømmet tirsdag 11. mai 2021.

About the speakers

Ronny Siikaluoma

Photo of Ronny Siikaluoma

Ronny Siikaluoma er en selverklært forkjemper for designsystemer, og har over 15 års erfaring som frontend-utvikler. Han trives aller best i skjæringspunktet mellom teknologi og design, og elsker CSS, ren kode og frontend-arkitektur. Fritiden bruker han gjerne på retro-gaming, en interesse som har ført ham inn i pikselkunstens verden – med 8-bits korsstingsbroderier.

Maren Sjøtveit

Photo of Maren Sjøtveit

Maren Sjøtveit er senior UX-designer i Husbanken, og er en del av det største produktteamene deres. Hun har mange års erfaring som designer, og har et stort hjerte for sømløse brukeropplevelser. På fritida finner hun roen i skogen, og tilbringer gjerne natta i en hengekøye.

Torstein Aas-Hansen

Torstein Aas-Hansen

Torstein Aas-Hansen er digital sjefredaktør i Gjensidige, og har jobbet med designsystemer i en årrekke. Etter Husbankens presentasjon vil han på vegne av arrangementsgruppa lede spørsmål- og svarrunden. Her blir det en kombinasjon av egne spørsmål, og spørsmål fra chat-en.

About Husbanken

Husbanken er en norsk statlig etat (organisasjonsledd) som er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Husbankens samfunnsoppdrag er å forebygge at folk blir vanskeligstilte på boligmarkedet, og bidra til at de som ikke selv klarer det kan skaffe seg og beholde en egnet bolig (Wiki, 16.2.2022)

Husbanken