Oversiktsbilde over Norefjell Ski & Spa på vinterstid

Samling for designledere 2022

Denne samlingen var rettet mot designledere med personalansvar og/eller strategiske roller. Dette er personer som alt har "en plass ved bordet" og som deltar i forretningsstrategiske fora.

Litt om formatet vi har valgt

Vi legger opp til en samling som er annerledes enn de vanlige konferansene. Formatet er mer intimt, mer engasjerende, og kretser rundt situasjonen til designledere her i Norge. Se kjøreplan nedenfor.

Vi legger opp til et aktivt forum hvor det settes av mye tid til diskusjon og samtale, hvor vi skal bli bedre kjent. Vi kommer ikke til å sitte passivt og lytte til lange foredrag. Formatet blir interaktivt, levende, og engasjerende. Men dette krever også at vi alle er til stede, at vi bidrar til å gjøre diskusjonene gode.

På programmet har vi i år ett åpningsforedrag, og vi har invitert én ekstern fordragsholder. Ellers vil de to dagene fylles av diskusjoner som ledes av våre ordstyrere. Fra tidligere samlinger vet vi at dette formatet gir svært stort utbytte. Diskusjonene vil foregå på norsk.

Hvem møter du på samlingen?

Blant de påmeldte så langt finner du ledere for brukeropplevelse i offentlig sektor, fagansvarlige / fagsjefer / fagledere / studioledere for design i konsulentselskaper, produktsjefer og produktledere, folk med tittelen Head of Design, m.m.

Kjøreplan torsdag 3. november

09:00: Registrering og kaffe

10:00: Åpning av samlingen

10:30: Keynote (remote) med Giulia Calabretta, Ph.D., Associate Professor in Strategic Value of Design ved Delft University of Technology

11:30: Lunsj

12:30: Gravøl for det tradisjonelle designfaget. Ordstyrer: Fredrik Scheide

14:00: Pause

14:15: Next frontier of design. Ordstyrer: Hallgrim Sagen

15:45: Pause

16:00: Verdi for menneske og verdi for business. Ordstyrer: Fredrik Scheide

17:00: Egentid

19:00: Mottakelse

19:30: Middag

21:00: Pause

21:30: Oppsummering av dagen + paneldebatt

22:15: Sosialt + egentid

Kjøreplan fredag 4. november

09:00: Åpning av dag 2, refleksjoner fra dag 1

10:00: Forretning for designledere. Ordstyrer: Fredrik Scheide

11:30: Lunch

12:30: Fremtidens designutdannelser. Ordstyrer: Fredrik Matheson

13:00: Vi klarer ikke vokse nok!

14:30: Oppsummering av dag 2

15:00: Samlingen avrundes og vi reiser hjem

Video fra tidligere samling