Go back to talk overview

Oslo Kommune: På vei mot et designsystem for Oslo kommune (NO)

Med over 50 000 ansatte fordelt på over 50 virksomheter er Oslo kommune blant landets største arbeidsgivere. Økt satsing på digitalisering, ny kommunikasjonsstrategi og visuell identitet har satt fokus på behovet for å etablere felles verktøy og metodikk for alle som skal designe og utvikle digitale tjenester.

Med utgangspunkt i kommunens nettsider arbeider vi sentralt med å utvikle et bærekraftig designsystem som skal skalere på tvers av kommunens digitale økosystem.

Arbeidet er helt i startfasen, men allikevel har vi gjort oss nyttige erfaringer knyttet til de utfordringene det er å skape helhet og samhandling på tvers av en kompleks og silobasert organisasjon bestående av ulike digitale fagmiljøer og løsninger.

About the speaker

Bernard Tømmerbakke

Bilde av Bernard Tømmerbakke

Lead Designer at Oslo Kommune

About Oslo Kommune

Oslo is the capital and most populous city of Norway. It constitutes both a county and a municipality. As of 23 November 2020, the municipality of Oslo had a population of 697,549, while the population of the city's greater urban area was 1,019,513, as of 4 November 2019. The metropolitan area had an estimated population of 1.71 million.

Oslo Kommune